• TEL 888-941-3311 (M-F, 9-5pm PST)
Freeshipping   friend
umeken logo
usa flag Grown by Nature, Delivered by Umeken

background image
Nỗ lực nghiên cứu và truyền đạt kỳ tích của mẹ thiên nhiên đến với con người.
Điều đó đã trở thành lịch sử của Umeken.
next infomation
Umeken USA
line image
Umeken white circle
1997
Thành lập tập đoàn tại Mỹ (Los Angeles, California)
2000
Thành lập 14 cửa hàng trực thuộc trụ sở chính và 200 cửa hàng đại lý trên toàn nước Mỹ
2003
Dời văn phòng đến thành phố Garden Grove, California
2007
Thành lập văn phòng tại thành phố Los Angeles, California
2008
Dời và mở rộng trụ sở chính tại thành phố Cerritos, California
HEALTH JOURNAL white circle
2010
Đạt mức số phát hành thứ 100 của Tạp Chí Sức Khỏe (tiếng Hàn) và (tiếng Trung Hoa số 38)
 
Hình thành mạng lưới 25 cửa hàng trực thuộc trụ sở chính và hơn 350 đại lý bán lẻ
 
Mở rộng quan hệ đối tác với công ty TNHH Hyosung Lohas (www.umeken.co.kr)
airplane white circle
 
Bắt đầu bán hàng miễn thuế trên máy bay của hãng hàng không Asiana Air và Air Busan
2011
Bắt đầu hợp tác và nhập hàng vào chợ 99 Ranch Market, chuỗi siêu thị của người Trung Hoa lớn nhất tại Mỹ
2012
Bổ sung Enzyme để tăng cường sức khỏe’ đã được ra mắt và thành công rực rỡ
 
Thành lập công ty Umeken tại Canada
Bonus club white circle
2013
Ra mắt ‘Umeken Bonus Dollar Club’
2014
Ra mắt ứng dụng Umeken trên iPhone và Android
 
Mở cửa hàng trực thuộc trụ sở chính tại New York
 
Ký kết MOU với công ty dược phẩm Dongsung
Store white circle
2015
Khai trương cửa hàng tại Westfield Santa Anita Mall
2016
Sản phẩm Koso Ball EX được nâng cấp và sản phẩm mới Okinawa Zedoary đã được ra đời – rất tốt cho sức khỏe của dạ dày và ruột
 
Ký hợp đồng với hãng Dược Mỹ Phẩm Daewoong và giới thiệu dòng mỹ phẩm Cellisys
2017
Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Umeken
 
Thực hiện chiến dịch quảng cáo cùng với diễn viên nổi tiếng Park Sang Won vàYoo Sun
2018
Ra mắt dòng mỹ phẩm Umeken L&B
Umeken Japan
Phương châm
Chúng tôi tin rằng niềm đam mê và sự kiên trì nghiên cứu của chúng tôi sẽ mang đến món quà sức khỏe dành cho con người
Slogan
Triết lý
Chúng tôi nỗ lực không ngừng, với niềm tin có thể tạo nên những sản phẩm tốt nhất, bằng cách phát triển năng lực của từng cá nhân kết hợp với kỹ thuật vượt trội của Umeken.
Umeken Japan Umeken Japan HALAL lab
Umeken Product1Umeken Product2Umeken Product3
background image
Nỗ lực nghiên cứu và truyền đạt kỳ tích của mẹ thiên nhiên đến với con người.
Điều đó đã trở thành lịch sử của Umeken.
next infomation
Umeken USA
line image
Umeken white circle
1997
Thành lập tập đoàn tại Mỹ (Los Angeles, California)
2000
Thành lập 14 cửa hàng trực thuộc trụ sở chính và 200 cửa hàng đại lý trên toàn nước Mỹ
2003
Dời văn phòng đến thành phố Garden Grove, California
2007
Thành lập văn phòng tại thành phố Los Angeles, California
2008
Dời và mở rộng trụ sở chính tại thành phố Cerritos, California
HEALTH JOURNAL white circle
2010
Đạt mức số phát hành thứ 100 của Tạp Chí Sức Khỏe (tiếng Hàn) và (tiếng Trung Hoa số 38)
 
Hình thành mạng lưới 25 cửa hàng trực thuộc trụ sở chính và hơn 350 đại lý bán lẻ
 
Mở rộng quan hệ đối tác với công ty TNHH Hyosung Lohas (www.umeken.co.kr)
airplane white circle
 
Bắt đầu bán hàng miễn thuế trên máy bay của hãng hàng không Asiana Air và Air Busan
2011
Bắt đầu hợp tác và nhập hàng vào chợ 99 Ranch Market, chuỗi siêu thị của người Trung Hoa lớn nhất tại Mỹ
2012
Bổ sung Enzyme để tăng cường sức khỏe’ đã được ra mắt và thành công rực rỡ
 
Thành lập công ty Umeken tại Canada
Bonus club white circle
2013
Ra mắt ‘Umeken Bonus Dollar Club’
2014
Ra mắt ứng dụng Umeken trên iPhone và Android
 
Mở cửa hàng trực thuộc trụ sở chính tại New York
 
Ký kết MOU với công ty dược phẩm Dongsung
Store white circle
2015
Khai trương cửa hàng tại Westfield Santa Anita Mall
2016
Sản phẩm Koso Ball EX được nâng cấp và sản phẩm mới Okinawa Zedoary đã được ra đời – rất tốt cho sức khỏe của dạ dày và ruột
 
Ký hợp đồng với hãng Dược Mỹ Phẩm Daewoong và giới thiệu dòng mỹ phẩm Cellisys
2017
Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Umeken
 
Thực hiện chiến dịch quảng cáo cùng với diễn viên nổi tiếng Park Sang Won vàYoo Sun
2018
Ra mắt dòng mỹ phẩm Umeken L&B
Umeken Japan
Phương châm
Chúng tôi tin rằng niềm đam mê và sự kiên trì nghiên cứu của chúng tôi sẽ mang đến món quà sức khỏe dành cho con người.
Slogan
Triết lý
Chúng tôi nỗ lực không ngừng, với niềm tin có thể tạo nên những sản phẩm tốt nhất, bằng cách phát triển năng lực của từng cá nhân kết hợp với kỹ thuật vượt trội của Umeken.
Umeken Japan Umeken Japan HALAL lab
Umeken Product1Umeken Product2Umeken Product3
background image
Nỗ lực nghiên cứu và truyền đạt kỳ tích của mẹ thiên nhiên đến với con người.
Điều đó đã trở thành lịch sử của Umeken.
next infomation
Umeken USA
line image
Umeken white circle
1997
Thành lập tập đoàn tại Mỹ (Los Angeles, California)
2000
Thành lập 14 cửa hàng trực thuộc trụ sở chính và 200 cửa hàng đại lý trên toàn nước Mỹ
2003
Dời văn phòng đến thành phố Garden Grove, California
2007
Thành lập văn phòng tại thành phố Los Angeles, California
2008
Dời và mở rộng trụ sở chính tại thành phố Cerritos, California
HEALTH JOURNAL white circle
2010
Đạt mức số phát hành thứ 100 của Tạp Chí Sức Khỏe (tiếng Hàn) và (tiếng Trung Hoa số 38)
 
Hình thành mạng lưới 25 cửa hàng trực thuộc trụ sở chính và hơn 350 đại lý bán lẻ
 
Mở rộng quan hệ đối tác với công ty TNHH Hyosung Lohas (www.umeken.co.kr)
airplane white circle
 
Bắt đầu bán hàng miễn thuế trên máy bay của hãng hàng không Asiana Air và Air Busan
2011
Bắt đầu hợp tác và nhập hàng vào chợ 99 Ranch Market, chuỗi siêu thị của người Trung Hoa lớn nhất tại Mỹ
2012
Bổ sung Enzyme để tăng cường sức khỏe’ đã được ra mắt và thành công rực rỡ
 
Thành lập công ty Umeken tại Canada
Bonus club white circle
2013
Ra mắt ‘Umeken Bonus Dollar Club’
2014
Ra mắt ứng dụng Umeken trên iPhone và Android
 
Mở cửa hàng trực thuộc trụ sở chính tại New York
 
Ký kết MOU với công ty dược phẩm Dongsung
Store white circle
2015
Khai trương cửa hàng tại Westfield Santa Anita Mall
2016
Sản phẩm Koso Ball EX được nâng cấp và sản phẩm mới Okinawa Zedoary đã được ra đời – rất tốt cho sức khỏe của dạ dày và ruột
 
Ký hợp đồng với hãng Dược Mỹ Phẩm Daewoong và giới thiệu dòng mỹ phẩm Cellisys
2017
Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Umeken
 
Thực hiện chiến dịch quảng cáo cùng với diễn viên nổi tiếng Park Sang Won vàYoo Sun
2018
Ra mắt dòng mỹ phẩm Umeken L&B
Umeken Japan
Phương châm
Chúng tôi tin rằng niềm đam mê và sự kiên trì nghiên cứu của chúng tôi sẽ mang đến món quà sức khỏe dành cho con người.
Slogan
Triết lý
Chúng tôi nỗ lực không ngừng, với niềm tin có thể tạo nên những sản phẩm tốt nhất, bằng cách phát triển năng lực của từng cá nhân kết hợp với kỹ thuật vượt trội của Umeken.
Umeken Japan Umeken Japan HALAL lab
Umeken Product1Umeken Product2Umeken Product3
background image
Nỗ lực nghiên cứu và truyền đạt kỳ tích của mẹ thiên nhiên đến với con người.
Điều đó đã trở thành lịch sử của Umeken.
next infomation
Umeken USA
line image
Umeken white circle
1997
Thành lập tập đoàn tại Mỹ (Los Angeles, California)
2000
Thành lập 14 cửa hàng trực thuộc trụ sở chính và 200 cửa hàng đại lý trên toàn nước Mỹ
2003
Dời văn phòng đến thành phố Garden Grove, California
2007
Thành lập văn phòng tại thành phố Los Angeles, California
2008
Dời và mở rộng trụ sở chính tại thành phố Cerritos, California
HEALTH JOURNAL white circle
2010
Đạt mức số phát hành thứ 100 của Tạp Chí Sức Khỏe (tiếng Hàn) và (tiếng Trung Hoa số 38)
 
Hình thành mạng lưới 25 cửa hàng trực thuộc trụ sở chính và hơn 350 đại lý bán lẻ
 
Mở rộng quan hệ đối tác với công ty TNHH Hyosung Lohas (www.umeken.co.kr)
airplane white circle
 
Bắt đầu bán hàng miễn thuế trên máy bay của hãng hàng không Asiana Air và Air Busan
2011
Bắt đầu hợp tác và nhập hàng vào chợ 99 Ranch Market, chuỗi siêu thị của người Trung Hoa lớn nhất tại Mỹ
2012
Bổ sung Enzyme để tăng cường sức khỏe’ đã được ra mắt và thành công rực rỡ
 
Thành lập công ty Umeken tại Canada
Bonus club white circle
2013
Ra mắt ‘Umeken Bonus Dollar Club’
2014
Ra mắt ứng dụng Umeken trên iPhone và Android
 
Mở cửa hàng trực thuộc trụ sở chính tại New York
 
Ký kết MOU với công ty dược phẩm Dongsung
Store white circle
2015
Khai trương cửa hàng tại Westfield Santa Anita Mall
2016
Sản phẩm Koso Ball EX được nâng cấp và sản phẩm mới Okinawa Zedoary đã được ra đời – rất tốt cho sức khỏe của dạ dày và ruột
 
Ký hợp đồng với hãng Dược Mỹ Phẩm Daewoong và giới thiệu dòng mỹ phẩm Cellisys
2017
Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty Umeken
 
Thực hiện chiến dịch quảng cáo cùng với diễn viên nổi tiếng Park Sang Won vàYoo Sun
2018
Ra mắt dòng mỹ phẩm Umeken L&B
Umeken Japan
Phương châm
Chúng tôi tin rằng niềm đam mê và sự kiên trì nghiên cứu của chúng tôi sẽ mang đến món quà sức khỏe dành cho con người.
Slogan
Triết lý
Chúng tôi nỗ lực không ngừng, với niềm tin có thể tạo nên những sản phẩm tốt nhất, bằng cách phát triển năng lực của từng cá nhân kết hợp với kỹ thuật vượt trội của Umeken.
Umeken Japan Umeken Japan HALAL lab
Umeken Product1Umeken Product2Umeken Product3
site24check