• TEL 888-941-3311 (M-F, 9-5pm PST)
Freeshipping   friend
umeken logo
usa flag Grown by Nature, Delivered by Umeken
 • Free Gift

Duo Action / Dùng khoảng 1 tháng (60 bao)

$88.00
 • 1020DUO
  Còn hàng
  +
  

  Cho Tất Cả Cơn Ðau Nhức

  Duo Action

  Cho Tất Cả Cơn Ðau Nhức

  Glucosamine mà nổi tiếng tốt cho khớp xương, N-acetyl glucosamine, chondroitin mà chiết xuất từ vây cá mập mà có hiệu quả tốt về hồi phục chất sụn, MSM (là thành phần cải thiện viêm), BCAA kiểm soát cơn đau nhức cơ bắp, ngoài ra bao gồm 5 cây thảo thiên nhiên mà được sử dụng tốt cho khớp đầu gối, chứng đau cơ và đủ loại cơn đau nhức. Cơn đau kéo dài khủng khiếp! Bây giờ hãy cắt bỏ nó bằng dùng Duo action.

  duoaction lifestyle

  Glucosamine
  + N-acetyl glucosamine
  + chondroitin + MSM + BCAA
  5 cây thảo giảm bớt cơn đau được chứa trong Duo action
  Cỏ móng (Nam Mỹ, Inca), Cỏ chân mèo (châu Phi), Vỏ cây liểu,
  Trích lá roi ngựa chanh, Trích lá Ô-liu

  Joint PainMuscular PainWhole-Body Pain

   
  

  "The content of consumer reviews is the sole responsibility of the reviewing consumer. Umeken, U.S.A. does not write consumer reviews or compensate consumers who provide them, and those reviews do not necessarily represent the views of Umeken, U.S.A. No consumer reviews have been evaluated by the Food and Drug Administration, and this product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease."

  icon star full icon star full icon star full icon star full star Reviews for this item 12
  jhj8****10/18/2021

  icon star full icon star full icon star full icon star full icon star full

  잘 받았습니다 ~~

  Amazon Customer12/21/2019 23:00

  icon star full icon star full icon star full star star

  nit sure if this pill works or not. tried only on box. too expensive for me to try ober couple months

  Sung-Eun Choi04/12/2019

  icon star full icon star full icon star full icon star full icon star full

  My mother in law only take this one. She thinks this product works the best.

  Easy02/19/2019 23:00

  icon star full icon star full icon star full icon star full icon star full

  Great.

  Jamey kim07/12/2016 11:05

  icon star full icon star full icon star full icon star full icon star full

  건강저널을 보고 구입을 했습니다
  아침에 손이 펴지지 안고 더운물에 한참을 맛사지를 하고서야 손을 움직일수가 있었는데 5일 정도 두오액션을 먹고난뒤 그런 증상이 없습니다. 저에게 많은 도움이 되어서 엄마와 언니 에게도 권해서 드시게 하였습니다.

  강병옥 - Newport News, VA 06/24/2014 09:18

  icon star full icon star full icon star full icon star full icon star full

  저는 다리에 쥐어 뜯는 것 같은 통증으로 하룻밤에도 두세번씩 잠에서 깨고, 옆에서 다리를 한참을 주물러주어야지 풀어지고, 하룻밤도 제대로 잠을 잘 수가 없는 그런 힘든 시간들을 보내고 있었습니다. 상담을 통해 듀오액션이 각종퉁증에 효과있는 약초가 들어가고, 근육의 통증을 다스리는 물질이 들어 있다고 해서 듀오액을 주문하고, 먹기 시작했습니다. 먹기시작하고는 다리에 쥐가나서 밤에 잠을 잘 수 없는 현상이 점점 뜸해 지는 것을 느꼈습니다.
  한 3달쯤, 듀오액션을 3상자가 끝나갈 쯤 부터는 확실한 효과를 느끼기 시작했습니다. 밤에 잠을 깨지 않고 잘 수 있게 되기 시작했습니다. 가끔은 낮에도 그냥 서있으면 다리에 쥐가 났었는데, 이제는 그런 증상도 없고, 푹 잘 수 있어서 얼마나 좋은지, 제가 효과를 보고나서는 주변에 힘들어 하는 사람들이 있으면 이 제품을 소개해 주고 있습니다.

  제니퍼 강 - Seattle, WA05/09/2014 12:51

  icon star full icon star full icon star full icon star full icon star full

  오른쪽 손가락이 아프고 마디마디가 부어 주먹을 쥘 수도, 행주를 짤 수도 없었습니다. 의사 선생님도 그저 조금 두고 보자고 하시며 별 도리가 없으셨습니다. 그러던 어느 날 쥴리씨의 권유로 듀오액션을 먹기 시작했는데 이제는 건강해진 손으로 남편에게 맛있는 만두도 만들어 준답니다.

  이정숙 - Mercer Island, WA03/05/2014 11:46

  icon star full icon star full icon star full icon star full icon star full

  우연히 집에 온 건강저널을 보고 구입하게 되었습니다. 저희 친정 어머니는 7년전부터 심한 관절염으로 고생을 하시고 계십니다. 항상 좋다는 관절약을 다 찾아 먹고 있었는데 별 효과를 보지 못하고 있던중 그냥 우메켄 Duo Action을 복용하시라고 권해드렸는데 3달째부터 어머니의 화장실 사용에 조금씩 차도가 생기기 시작했습니다. 대소변 때문에 거의 항상 밤에는 패드를 사용해야하던 불편이 덜어졌습니다. 보조용 다리를 이용하여 걸어서 화장실을 가실 수 있게 되었으니까요. 항상 저는 저녁이 걱정이 되었는데 우메켄 Duo Action덕분에 제가 많이 마음이 가벼워졌습니다. 저 또한 어머니 간호때문에 온몸이 아프고 관절이 안 좋아져서 저도 현재 복용하고 있어요. 아직은 먹는 중이라 잘 모르지만 어머니를 보고 참으로 놀라운 기적이라 생각합니다. 대소변을 다른사람이 받아내야 되는 상황에 계시던 어머니께서 걸을 수 있다는 것은 정말 놀라운 기적입니다.

  Viết bình luận
  empty link
  derection title
  60 packets x 96g (approximately one month supply)
  Take 2 packets daily in morning and evening.
  * These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
     This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
  Duo Action / Dùng khoảng 1 tháng (60 bao)

  Recommended for you  $499.00 $449.00
  Hiệu Quả Ðáng Ngạc Nhiên Của 9 Loại Nấm Tốt Nhất


  $88.00
  Chỉ dùng 6 viên mỗi ngày, thân thể của người phụ nữ sẽ xinh đẹp trở lại!