• TEL 888-941-3311 (M-F, 9-5pm PST)
Freeshipping   friend
umeken logo
usa flag Grown by Nature, Delivered by Umeken
  • Spend $150 or more
    Get free gift.

Beta (β)-Glucan / Dùng khoảng 1 tháng (30 bao)

$180.00
1018
Còn hàng
+
kích thước:

Umeken Beta (β)-Glucan
Hiệu Quả Ðáng Ngạc Nhiên Của 9 Loại Nấm Tốt Nhất
Hiệu Quả Ðáng Ngạc Nhiên Của 9 Loại Nấm Tốt Nhất, Umeken Beta (β)-Glucan
Lý do B-glucan Umeken có chất lư.ơng khác với sản phẩm khác?
Ða số các sản phẩm B-glucan, chỉ chiết xuất B-glucan từ men, ngũ cốc, hoặc 1 đến 2 loại nấm. nhưng B-glucan Umeken là B-glucan tốt nhất được chiết xuất từ 9 loại nấm tốt nhất.

Là 9 loại nấm tốt nhất và rất nổi tiếng dùng để làm thuốc, làm thân thể khỏe mạnh chống bệnh ung thư, làm mạnh thể chất về huyết áp và chất đường trong máu.
 
Ðã Là Kiệt Tác Thì Có Hiệu Quả Của Kiệt Tác. 8 Hiệu Quả Của B-Glucan Umeken
Nấm linh chi
Nấm linh chi
Linh chi sừng hươu
Linh chi sừng hươu
Ðông trùng hạ thảo
Ðông trùng hạ thảo
Nấm thượng hoàng
Nấm thượng hoàng
Nấm bông
Nấm bông
Nấm thông
Nấm thông
Maitake
Maitake
Nấm Chaga
Nấm Chaga
Nấm Agaricus
Nấm Agaricus
B-glucan, kim cương trong nấm
B-glucan là chất có tính hoạt động chống ung thư mà có trong các loại nấm và men, là 1 trong những thành phần của sức khỏe đã được phát hiện ra, vì nó có chức năng phòng trừ ung thư, hạ thấp cholesterol trong máu , có hiệu quả trong việc ngăn tích lũy cholesterol trong gan.
 


"The content of consumer reviews is the sole responsibility of the reviewing consumer. Umeken, U.S.A. does not write consumer reviews or compensate consumers who provide them, and those reviews do not necessarily represent the views of Umeken, U.S.A. No consumer reviews have been evaluated by the Food and Drug Administration, and this product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease."

icon star full icon star full icon star full icon star full star Reviews for this item 2
jhj8****08/04/2021

icon star full icon star full icon star full icon star full star

잘 받았어요~~~~

MiSook Kim06/23/2018 17:48

icon star full icon star full icon star full icon star full icon star full

저는 약 3년전에 하혈을 하고 어지러움이 심해서 병원에 갔더니 조직 검사를 한 후에 자궁암으로 진행중이라는 진단을 받았습니다. 광고를 보고 어느정도 우메켄을 알고 있는 상태에서 친구의 권유로 우메켄 담당자의 설명을 듣고 베타 글루칸과 효소를 섭취하게 되었습니다. 섭취후 약 3개월후에 재검을 하기 위해서 병원을 찾았을 때 스페셜 닥터는 당연히 수술을 해야 할 줄로 알고 수술 스케줄을 잡아 주겠다고 했어요. 그러나 검사 결과 놀랍게도 좋아졌다고해서 3개월후에 다시 검사를 받으니 괜찮아졌다는 겁니다. 그 후로 6개월, 1년간 계속 추적 검사를 했는데 이제는 완전히 괜찮아졌다고 하더군요. 그러던중에 면역력을 키워주는 리포포와 체력을 강화 한다는 블랙 갈릭에 대해서 설명을 듣고 리포포랑 블랙 갈릭을 먹었더니 웬만한 감기는 왔다가 그냥 낫고 활기가 왕성해 졌습니다. 지난 겨울에 레노베이션을 하고 갱년기 증상 때문인지 우울하고 의욕이 상실되어서 석류 액기스를 추가해서 먹기 시작했는데 우울한 기분이 언제 그랬냐는 듯이 깨끗하게 없어지고 늘 기쁘고 즐거운 마음이 들어서 행복하답니다. 저의 아들이 작은 화분 하나를 사다 주었는데 시들시들 해지고 거의 죽어가는 화분이었는데 밑져야 본전이다 라는 생각으로 마시다가 남은 웨이브큐로 만든 알칼리수를 주었더니 잎사귀가 윤기가 나고 잎이 하나 둘 나더니 키도 쑥쑥 커서 깜짝 놀랐습니다. 단지 화분에도 이렇게 좋은 효과가 있는데 사람이 마시면 죽어가던 세포들이 살아날 것 같은 느낌이 들더군요.

제 주변에는 많은 암환자분들이 계시는데 많은 분들이 방사선 치료 및 항암치료에 매달리면서 시간을 보내고 생을 마감하시는 분들을 많이 봐오고 있습니다.

참 안타까운 마음입니다. 암을 면역력을 키워서 내 몸안의 치유력으로 치료해야 한다는 것을 알지 못하는 많은 환우분들께 제 경험을 알려드려서 한 분이라도 암과 싸워서 이기시기를 바라는 마음으로 이 글을 씁니다.

더욱더 좋은 제품을 만들어 주셔서 공해와 유해한 것들로부터 건강이 위협을 받는 현대인들에게 건강의 길잡이가 되어 주시길 바랍니다.

​감사합니다.

Viết bình luận
empty link
derection title
45g (1.5oz.) (30 packets) / Take 1 packet daily.
* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
   This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
Beta (β)-Glucan / Dùng khoảng 1 tháng (30 bao)

Recommended for you$499.00
Hiệu Quả Ðáng Ngạc Nhiên Của 9 Loại Nấm Tốt Nhất


$88.00
Chỉ dùng 6 viên mỗi ngày, thân thể của người phụ nữ sẽ xinh đẹp trở lại!

$88.00
위장 건강엔 제도아리