• TEL 888-941-3311 (M-F, 9-5pm PST)
Freeshipping   friend
umeken logo
usa flag Grown by Nature, Delivered by Umeken

product background
Umeken trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, và gởi những sản phẩm do mình làm ra đến tận tay người tiêu dùng.
Do đó, quý khách có thể tin tưởng vào những sản phẩm của chúng tôi.
next infomation
background image
Sản phẩm của Umeken được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nghành thực phẩm tại Nhật Bản.
Các sản phẩm của Umeken đều được chứng nhận bởi Hiệp Hội Sức Khỏe và Dinh Dưỡng GMP (Good Manufacturing Practice) tại Nhật Bản.
Nhờ trực tiếp chế tạo tại cơ sở được công nhận bởi Hiệp Hội Hữu Cơ Nhật Bản nên rất đáng để tin tưởng.
Sản phẩm của Umeken cũng được sản xuất theo quy định của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ, để sản phẩm có đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào nước Mỹ.
Nhờ vào chất lượng tốt và thành phần chính xác nên những người đã dùng qua nhất định tiếp tục tin dùng.
Người tiêu dùng có thể yên tâm nhờ vào các cơ sở sản xuất hiện đại và quy trình quản lý vệ sinh chặt chẽ.
Sản phẩm của Umeken được sản xuất dưới dạng viên nén, nên chúng ta có thể sử dụng chúng ở mọi lúc mọi nơi.
Ngày hết hạn của mỗi sản phẩm đều được ghi nhận chính xác, do đó, bạn có thể yên tâm trong khi sử dụng.
Không gây ra tác dụng phụ vì chúng tôi chỉ sử dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên.
product images1 product images2
product background
Umeken trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, và gởi những sản phẩm do mình làm ra đến tận tay người tiêu dùng.
Do đó, quý khách có thể tin tưởng vào những sản phẩm của chúng tôi.
next infomation
background image
Sản phẩm của Umeken được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nghành thực phẩm tại Nhật Bản.
Các sản phẩm của Umeken đều được chứng nhận bởi Hiệp Hội Sức Khỏe và Dinh Dưỡng
GMP (Good Manufacturing Practice) tại Nhật Bản.
Nhờ trực tiếp chế tạo tại cơ sở được công nhận bởi Hiệp Hội Hữu Cơ Nhật Bản nên rất đáng để tin tưởng.
Sản phẩm của Umeken cũng được sản xuất theo quy định của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ,
để sản phẩm có đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào nước Mỹ.
Nhờ vào chất lượng tốt và thành phần chính xác nên những người đã dùng qua nhất định tiếp tục tin dùng.
Người tiêu dùng có thể yên tâm nhờ vào các cơ sở sản xuất hiện đại và quy trình quản lý vệ sinh chặt chẽ.
Sản phẩm của Umeken được sản xuất dưới dạng viên nén, nên chúng ta có thể sử dụng chúng ở mọi lúc mọi nơi.
Ngày hết hạn của mỗi sản phẩm đều được ghi nhận chính xác, do đó, bạn có thể yên tâm trong khi sử dụng.
Không gây ra tác dụng phụ vì chúng tôi chỉ sử dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên.
Umeken products Umeken products
product background
Umeken trực tiếp nghiên cứu, sản xuất, và gởi những sản phẩm do mình làm ra đến tận tay người tiêu dùng.
Do đó, quý khách có thể tin tưởng vào những sản phẩm của chúng tôi.
next infomation
background image
Sản phẩm của Umeken được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nghành thực phẩm tại Nhật Bản.
Các sản phẩm của Umeken đều được chứng nhận bởi Hiệp Hội Sức Khỏe và Dinh Dưỡng GMP (Good Manufacturing Practice) tại Nhật Bản.
Nhờ trực tiếp chế tạo tại cơ sở được công nhận bởi Hiệp Hội Hữu Cơ Nhật Bản nên rất đáng để tin tưởng.
Sản phẩm của Umeken cũng được sản xuất theo quy định của cục quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ, để sản phẩm có đủ tiêu chuẩn nhập khẩu vào nước Mỹ.
Nhờ vào chất lượng tốt và thành phần chính xác nên những người đã dùng qua nhất định tiếp tục tin dùng.
Người tiêu dùng có thể yên tâm nhờ vào các cơ sở sản xuất hiện đại và quy trình quản lý vệ sinh chặt chẽ.
Sản phẩm của Umeken được sản xuất dưới dạng viên nén, nên chúng ta có thể sử dụng chúng ở mọi lúc mọi nơi.
Ngày hết hạn của mỗi sản phẩm đều được ghi nhận chính xác, do đó, bạn có thể yên tâm trong khi sử dụng.
Không gây ra tác dụng phụ vì chúng tôi chỉ sử dụng những nguyên liệu từ thiên nhiên.
product images1 product images2
site24check