• TEL 888-941-3311 (M-F, 9-5pm PST)
Freeshipping   friend
umeken logo
usa flag Grown by Nature, Delivered by Umeken

background image
Chúng tôi ấp ủ tấm lòng của mẹ thiên nhiên và truyền đạt đến cho con người.
Umeken rong ruổi sâu trong các khe núi, tìm kiếm những loại dược thảo quý hiếm, tốt cho sức khỏe để giúp cho những người không may bị mắc bệnh.
Để đáp lại tấm lòng thành khẩn của Umeken, thiên nhiên đã ban tặng lại cho nhân loại nhiều loại dược liệu kỳ diệu và bí ẩn.
next infomation
umeken building
umeken symbol
Umeken truyền đạt sức mạnh kỳ diệu và bí ẩn từ thiên nhiên đến những ai đang cần.

Chúng tôi đã tạo nên những sản phẩm với chất lượng tốt nhất bằng kỹ thuật cao nhất nhằm giúp tăng cường sức khỏe cho những người đã bị bệnh, đồng thời, mang lại sinh lực cho những ai mong muốn có được một cuộc sống khỏe mạnh bằng sức mạnh của thiên nhiên.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Thiên nhiên
Thiên nhiên luôn luôn đồng hành, nuôi dưỡng và chăm sóc mọi người trên thế gian. Sức mạnh của thiên nhiên rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Tấm lòng
Umeken luôn luôn lo lắng cho sức khỏe của mọi người.
Chúng tôi muốn truyền đạt lại những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người trên thế giới.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Con người
Những người có tấm lòng ấm áp sẽ luôn suy nghĩ và lo lắng cho người khác, cho dù hôm nay hay đến ngày mai.
background image
Chúng tôi ấp ủ tấm lòng của mẹ
thiên nhiên và truyền đạt đến
cho con người.
Umeken rong ruổi sâu trong các khe núi, tìm kiếm những loại dược thảo quý hiếm, tốt cho sức khỏe để giúp cho những người không may bị mắc bệnh.
Để đáp lại tấm lòng thành khẩn của Umeken, thiên nhiên đã ban tặng lại cho nhân loại nhiều loại dược liệu kỳ diệu và bí ẩn.
next infomation
umeken building
umeken symbol
Umeken truyền đạt sức mạnh kỳ diệu và bí ẩn từ thiên nhiên đến những ai đang cần.

Chúng tôi đã tạo nên những sản phẩm với chất lượng tốt nhất bằng kỹ thuật cao nhất nhằm giúp tăng cường sức khỏe cho những người đã bị bệnh, đồng thời, mang lại sinh lực cho những ai mong muốn có được một cuộc sống khỏe mạnh bằng sức mạnh của thiên nhiên.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Thiên nhiên
Thiên nhiên luôn luôn đồng hành, nuôi dưỡng và chăm sóc mọi người trên thế gian.
Sức mạnh của thiên nhiên rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Tấm lòng
Umeken luôn luôn lo lắng cho sức khỏe của mọi người.
Chúng tôi muốn truyền đạt lại những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người trên thế giới.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Con người
Những người có tấm lòng ấm áp sẽ luôn suy nghĩ và lo lắng cho người khác,
cho dù hôm nay hay đến ngày mai.
background image
Chúng tôi ấp ủ tấm lòng của mẹ thiên nhiên và truyền đạt đến cho con người.
Umeken rong ruổi sâu trong các khe núi, tìm kiếm những loại dược thảo quý hiếm, tốt cho sức khỏe để giúp cho những người không may bị mắc bệnh.
Để đáp lại tấm lòng thành khẩn của Umeken, thiên nhiên đã ban tặng lại cho nhân loại nhiều loại dược liệu kỳ diệu và bí ẩn.
next infomation
umeken building
umeken symbol
Umeken truyền đạt sức mạnh kỳ diệu và bí ẩn từ thiên nhiên đến những ai đang cần.

Chúng tôi đã tạo nên những sản phẩm với chất lượng tốt nhất bằng kỹ thuật cao nhất nhằm giúp tăng cường sức khỏe cho những người đã bị bệnh, đồng thời, mang lại sinh lực cho những ai mong muốn có được một cuộc sống khỏe mạnh bằng sức mạnh của thiên nhiên.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Thiên nhiên
Thiên nhiên luôn luôn đồng hành, nuôi dưỡng và chăm sóc mọi người trên thế gian.
Sức mạnh của thiên nhiên rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Tấm lòng
Umeken luôn luôn lo lắng cho sức khỏe của mọi người.
Chúng tôi muốn truyền đạt lại những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người trên thế giới.
next infomation
background image
UMEKEN’S KEY ELEMENTS
Con người
Những người có tấm lòng ấm áp sẽ luôn suy nghĩ và lo lắng cho người khác,
cho dù hôm nay hay đến ngày mai.
site24check